BingGo Leaders, trải thảm đỏ, đón nhân tài !
Danh mục việc làm
Nhận thông tin mới nhất về việc làm
tại BingGo Leaders, click ngay !

CƠ HỘI LÀM VIỆC HẤP DẪN CHO BẠN

Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Full-time  1 người
28/02/2023

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
14,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ
14,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ 31/03/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ 30/04/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
5,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ
5,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 31/03/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
14,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ
14,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ 31/03/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
9,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ
9,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 31/05/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
12,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ
12,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ 31/03/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
12,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ
12,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ 30/06/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
20,000,000 VNĐ - 35,000,000 VNĐ
20,000,000 VNĐ - 35,000,000 VNĐ 31/05/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
15,000,000 VNĐ - 22,000,000 VNĐ
15,000,000 VNĐ - 22,000,000 VNĐ 31/03/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
1,500,000 VNĐ - 3,000,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ - 3,000,000 VNĐ 01/06/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ 31/05/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
3,000,000 VNĐ - 4,000,000 VNĐ
3,000,000 VNĐ - 4,000,000 VNĐ 31/05/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
25,000,000 VNĐ - 35,000,000 VNĐ
25,000,000 VNĐ - 35,000,000 VNĐ 30/04/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 31/05/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
6,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ
6,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ 31/05/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 19/04/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
31/10/2021

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 28/10/2023

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ
9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 31/08/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Tại sao nên chọn
BingGo Leaders
Tham gia các khóa học tiếng Anh miễn phí
Có lộ trình phát triển bản thân rõ ràng, tham gia các khóa học về chuyên môn, kỹ năng liên tục.
Môi trường làm việc trẻ, năng động
GIA NHẬP ĐỘI NGŨ BingGo Leaders
NGAY HÔM NAY !
Ứng tuyển ngay