Ứng tuyển vị trí: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIẾNG ANH TRẺ EM (HEAD TEACHER)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIẾNG ANH TRẺ EM (HEAD TEACHER) 20,000,000 VNĐ

A - Công tác tuyển dụng/đào tạo nhân sự:

 • Tuyển dụng và quản lý chất lượng giáo viên, trợ giảng, tester.
 • Lên kế hoạch, xây dựng và và trực tiếp đào tạo nhân sự mới.
 • Triển khai công tác đào tạo định kỳ nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự đang hoạt động.

B - Công tác quản trị chất lượng: 

 • Xây dựng KPI đánh giá hiệu quả công việc nhân sự.
 • Thanh tra lớp học, giám sát các hoạt động giảng dạy.
 • Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng, tiếp nhận phản hồi từ team Vận hành để xây dựng quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
 • Xử lý phản hồi về chất lượng giảng dạy.
 • Tham gia điều phối sắp xếp nhân sự vào các lớp học phù hợp.
 • Theo dõi kết quả học tập của học sinh và định hướng cho GV, TG, QLHT phương án giúp đỡ học sinh yếu kém đạt mục tiêu học tập.

C - Công tác kết nối:

 • Tổ chức họp đội định kỳ.
 • Tổ chức các chương trình offline chăm sóc đời sống tinh thần cho đội nhóm.

D - Các công việc khác:

 • Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.
 • Tham gia các buổi họp đội và tổng kết công việc định kỳ.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.