Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN CONTENT VIDEO - TIẾNG ANH TRẺ EM

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CHUYÊN VIÊN CONTENT VIDEO - TIẾNG ANH TRẺ EM 12,000,000 VNĐ

Sáng tạo nội dung:

- Lập kế hoạch, đảm nhận lên ý tưởng, nội dung cho các video dạy Tiếng Anh cho trẻ em.

- Theo dõi đo lường và đánh giá hiệu quả của các bài đăng.

- Tìm hiểu, nghiên cứu nhu cầu và xu hướng của khách hàng và cộng đồng mạng để phát triển chủ đề, nội dung mới phù hợp hơn.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.