Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN CONTENT QUẢNG CÁO

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CHUYÊN VIÊN CONTENT QUẢNG CÁO 12,000,000 VNĐ

Content Quảng cáo:

- Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) cho các tin quảng cáo sản phẩm của Công ty: khóa học tiếng anh trẻ em BingGo Leaders.

- Phối hợp với Digital marketing để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpage của công ty 

- Tìm hiểu insight khách hàng thông qua phỏng vấn trực tiếp KH 

- Đảm nhận lên ý tưởng, kịch bản cho các video quảng cáo, video cảm nhận học viên.

- Đo lường và tối ưu tin đăng. 

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.