Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC - BINGGO LEADERS

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC - BINGGO LEADERS 12,000,000 VNĐ

- Nghiên cứu, phân tích thị trường & lựa chọn thị trường tiềm năng để tiếp cận

- Liên hệ, kết nối & đàm phán để hợp tác với đối tác (Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Quản lý toà nhà, Hội trưởng Hội phụ huynh, Quản lý nhà sách, siêu thị…) theo cơ chế, chính sách hợp tác của trung tâm

- Phối hợp với team sự kiện để lên kế hoạch & tổ chức các chương trình, hoạt động offline/online tại thị trường đã kết nối thành công để thu data

- Chuyển giao, theo dõi, hỗ trợ chuyển đổi & phát sinh doanh số trên lượng data mang về

- Hoàn tất các thủ tục giấy tờ theo quy định của công ty

- Báo cáo định kỳ

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.