Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN CONTENT VIRAL - TIKTOK

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CHUYÊN VIÊN CONTENT VIRAL - TIKTOK 10,000,000 VNĐ

  • Quản trị, xây dựng và phát triển kênh TikTok BingGo Leaders.
  • Phân tích và báo cáo các chỉ số trong quản trị kênh: Traffic, Follow, …
  • Nghiên cứu cập nhật xu hướng mới, nghiên cứu insight khách hàng để xây dựng kịch bản, nội dung cho kênh.
  • Chịu trách nhiệm về các nội dung đăng tải trên kênh, sử dụng thủ thuật giúp tăng hiệu quả cho kênh.
  • Chăm sóc kênh: Tương tác với người xem, promote cho video/kênh.
  • KPIs: Chỉ số tăng trưởng trên kênh theo mục tiêu tháng, quý, năm (với TikTok: số followers, tỷ lệ tăng trưởng kênh)
  • Phối hợp với team Viral trên các kênh Fanpage, Youtube để tối ưu & đồng nhất nội dung truyền thông thương hiệu cho BingGo Leaders.
  • Phối hợp với các team khác trong team MKT BingGo Leaders (team Convert, team Viral, team Website) để triển khai các hoạt động MKT chung liên quan đến thương hiệu BingGo Leaders.