Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R&D)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
TRƯỞNG NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R&D) 20,000,000 VNĐ

A - Công tác Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm: 

  • Chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích nhu cầu thị trường, khách hàng và định hướng các gói sản phẩm chính (khóa học online và offline) và sản phẩm kép (khóa học theo từng đợt (summer camp), các chương trình học thử,... cho công ty tại các thời điểm khác nhau.
  • Tham gia và quản lý chất lượng việc xây dựng các cấu phần bài giảng chi tiết cho chương trình học (Lesson plan, slides, handout, homeworks) của team.
  • Đo lường tính hiệu quả của chương trình, sản phẩm, lên kế hoạch để liên tục cải tiến.

B - Công tác quản lý chất lượng: 

  • Thực hiện tuyển dụng & đào tạo nhân sự cho phòng R&D để đáp ứng nhu cầu xây dựng các sản phẩm của công ty.
  • Xây dựng tiêu chí và thực thi các hoạt động kiểm soát chất lượng đội nhóm.

C - Công tác giảng dạy/đào tạo:

  • Tham gia trực tiếp giảng dạy tối thiểu 1 lớp tại trung tâm và thực hiện các hoạt động đánh giá chương trình theo trải nghiệm thực tế.

D - Các công việc khác:

  • Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.
  • Tham gia các buổi họp đội và tổng kết công việc định kỳ.
  • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên