Ứng tuyển vị trí: CỘNG TÁC VIÊN TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CỘNG TÁC VIÊN TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI 7,000,000 VNĐ

Trực fanpage theo ca:

- Trực page, trả lời tin nhắn khách hàng qua fanpage của trung tâm.

- Khai thác và thu nhập thông tin khách (số điện thoại, gmail,...), chuyển qua cho bộ phận tư vấn hợp đồng.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.