Ứng tuyển vị trí: DỰNG ANIMATION 2D

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
DỰNG ANIMATION 2D 14,000,000 VNĐ

- Thực hiện dựng animation cho nhân vật, hiệu ứng hấp dẫn, chuyên nghiệp cho các video 2D học tiếng Anh cho trẻ em.

- Cắt ghép và lồng âm thanh vào video hoàn chỉnh.

- Hỗ trợ thiết kế các sản phẩm khác theo chỉ đạo của cấp trên